Spuštění start-upu licencování duševního vlastnictví má spojit šlechtitele s trhem

(Zleva) Dale Hunt, Robert C. Clarke a Ethan Russo(Zleva) Dale Hunt, Robert C. Clarke a Ethan Russo

Tři veteráni z konopného průmyslu se spojili k rozjezdu Breeder’s Best, nové americké společnosti se sídlem v USA, která se zaměří na ochranu duševního vlastnictví (Intelectual property, zkr. IP) nezávislých šlechtitelů rostlin a pomůže jim licencovat jejich duševní vlastnictví v mezinárodním měřítku.

Zatímco potenciál pro odvětví konopí je velký, společnost se sídlem v San Diegu uvedla, že mezi šlechtiteli a trhem, který požaduje produkty s jedinečnými a prokázanými genetickými profily, existuje „velká propast“ a že k podpoře těchto partnerství je zapotřebí právě ochrana duševního vlastnictví.

Propojení

„Naším posláním je propojit nejlepší genetiku konopí s nejmožnějšími potřebami trhu a nejslibnějšími obchodními příležitostmi,“ řekl Dale Hunt, zakladatel a generální ředitel společnosti.

Společnost je schopna vyhovět požadavkům „stále profesionálnějšího“ trhu s konopím orientovaným na GMP. Uvedla také, že si klade za cíl fungovat „způsobem, který bude přínosem pro šlechtitele a nasměruje ziskové a spolehlivé podnikání na pěstitele, kteří by jinak mohli zůstat opomenuti“.

Zúčastněné strany tento vývoj uvítaly. „IP ochrana genetiky je pro šlechtitele rozhodně důležitá. Ještě důležitější je však zajištění kvality a stability odrůd pro farmáře,“ uvedla evropská konopná veteránka Hana Gabrielová, zakladatelka firmy Hempoint, která se specializuje na prodej osiv. “Kvalita odrůdy se prověřuje v rámci její registrace nezávislou stranou (*v ČR úřadem ÚKZUZ). Ta v rámci tříletého procesu testování zjišťuje morfologickou stabilitu odrůdy a její užitnou hodnotu. Je otázkou, bude jak ochrana genetik propojená s vlastní ochranou spotřebitele, v tomto případě farmářů,” dodala Gabrielová.

Duševní vlastnictví hraje velkou roli

„U obou rostlin konopí psychoaktivního a konopí technického se genetické duševní vlastnictví stává pro různé zúčastněné strany v oboru čím dál tím důležitější. Ať se to šlechtitelům konopí líbí nebo ne, duševní vlastnictví bude hrát velkou roli v budoucnosti tohoto průmyslu. Moc si vážím našeho týmu, který se dal dokupy, aby pomohl šlechtitelům právně chránit jejich tvrdou práci,“ řekl Mike Leago, hlavní provozní ředitel společnosti High Grade Hemp Seed z Colorada, co vyvíjí a dodává osiva.

“Se strategií založenou na globálním modelu udělování licencí na rostliny, který se osvědčil i v řadě dalších zemědělských odvětvích, bude společnost identifikovat genetiku pro selektivní šlechtění, aby ukázala specifické chemické složky,” řekl Ethan Russo, neurolog a odborník na léčebné konopí, který je také ve firmě Breeder’s Best partnerem. Russo působil jako vedoucí lékařský poradce v GW Pharmaceuticals, kde byl také studijním lékařem a lékařským monitorem pro klinické pokusy s Epidiolexem a Sativexem.

Ulehčení cesty pro šlechtitele

„Je to skvělá služba pro pěstitele, kteří se raději zaměří na umění a vědu o šlechtění, než na mechanismy komercializace,“ řekl Robert C. Clarke, ředitel společnosti pro agronomii a genetiku (Director of Agronomy and Genetics). Clark je čtyřicetiletý veterán v oboru konopí a autorem knih Marijuana Botany (z roku 1982) a Cannabis: Evolution and Ethnobotany (z roku 2013).

Výkonný ředitel Dale Hunt praktikuje práva duševního vlastnictví již 23 let. Má doktorát z rostlinné buněčné a molekulární biologie a získal tisíce patentů a odrůdových práv pro své klienty ve více než 30 zemích.