Se souhlasem členů zahajuje Evropská asociace technického konopí konsorcium Novel Food

Členové Evropské asociace technického konopí (EIHA) během valné hromady, která se konala začátkem tohoto týdne, se většinově shodli při hlasování pro zásady a strukturu zvláštních příspěvků při společné registraci nových potravin.

Jejich souhlasem se oficiálně spouští Novel Food Consortium, projekt asociace EIHA, jehož cílem je spojení sil pro registraci konopných potravin a extraktů včetně CBD v členských státech Evropské unie. EIHA uvedla, že vytvořila konsorcium jako nástroj, díky němuž členové dosáhnou snížení nákladů spojených se schvalovacími postupy při registraci nových potravin. Asociace odhaduje náklady na získání jednoho produktu schváleného podle pravidel pro nové potraviny v rozmezí od 350.000 EUR do 500.000 EUR za produkt.

Strategie konsorcia EIHA sloučí různé složky CBD do jedné žádosti o registraci nových potravin, která pokryje širokou škálu konopných potravin a extraktů.

Firmy se mohou ke konsorciu připojit a v závislosti na jejich velikosti zaplatit poplatek v rozmezí od 15.000 EUR do 140.000 EUR. Podle asociace EIHA tyto poplatky v průběhu času porostou, což dává počátečním zakládajícím členům zvýhodněné členské sazby.

Investice až do 3.5 mil. EUR

„Máme šanci, pouze pokud společnými silami pokryjeme nadměrně vysoké náklady spojené s nezbytnými toxikologickými studiemi a dlouhými postupy, které nás čekají. Není jediná firma v konopném průmyslu, která by si to mohla dovolit poplatit sama,“ řekl Daniel Kruse, prezident EIHA.

Konsorcium je zapsáno jako EIHA projects GmbH, je oddělené od asociace, ale zcela asociací vlastněné. Během následujících dvou až tří let investuje do úsilí až 3.5 milionu EUR, uvedla EIHA. Tato částka zahrnuje i to, co asociace označila jako „bezprecedentní studie o CBD a THC“, které jsou pro tuto žádost požadovány, uvedla EIHA.

Evropská pravidla pro nové potraviny byla vytvořena jako mechanismus bezpečnosti potravin pro kontrolu nových, geneticky nebo synteticky vyrobených potravin před vstupem na trh. Podle pokynů jsou nové potraviny definovány jako ty, které nebyly v Evropské unii ve značné míře spotřebovávány do 15. května 1997. Pokud je potravina považována za „novou“, musí být před legálním uvedením na trh v EU podrobena posouzení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Problémy vyvěrají z minulosti

Asociace EIHA nesouhlasí se změnami provedenými v lednu 2019 v katalogu EU pro nové potraviny. Tyto změny reklasifikovaly konopné listy a květy a výtažky z těchto rostlinných částí včetně CBD jako nové potraviny. Vzhledem k tomu, že úředníci EU a některé členské státy neuvedly jediný signál, který by dal najevo, že by se pravidla mohla změnit, je cílem konsorcia pomoci zúčastněným stranám legálně uvést své výrobky na trh tím, že projdou procesem schvalování nových potravin.

EIHA neustále tvrdí, že konopné listy a květy, včetně extraktů z technického konopí, které přirozeně obsahují kanabinoidy, jsou tradičními potravinami a nespadají do oblasti působnosti nařízení o nových potravinách.

Protože však některé členské státy změnily prostřednictvím změn pravidel z roku 2019 svá rozhodnutí z roku 1997 musí teď evropské odvětví konopí situaci vyřešit, aby se obchod s produkty obsahujícími CBD udržel, uvedla EIHA.

Vědecký přístup

Pro vedení laboratorní analýzy toxikologických studií CBD a THC byla jmenována italská poradenská společnost ChemSafe. ChemSafe má dlouholeté zkušenosti v chemickém, farmaceutickém, biocidním, agrochemickém, kosmetickém, lékařském a potravinářském průmyslu.

„Tím, že pokryje veškerý možný rozsah toxických studií pro obě molekuly CBD i THC, představuje tento projekt nejkomplexnější odpověď, kterou můžeme orgánům EU poskytnout. Bude to vědecky podložené a to je jediný způsob, jakým zvrátit nespravedlivý status quo,“ uvedla Lorenza Romanese, výkonná ředitelka EIHA.