Evropská komise se chystá zaútočit na konopné extrakty

Z Evropské komise přicházející indicie naznačují, že se chýlí ke katastrofálnímu rozhodnutí, které by postihlo všechny podnikatele, mající co do činění s CBD napříč kontinentem. Zároveň je pravděpodobné, že restriktivní rozhodnutí Evropská komise podpoří i na mezinárodní úrovni.

O co jde? Minulý měsíc došla Evropská komise (dále EK) k překvapivému „předběžnému závěru“, že neléčivé přírodní konopné extrakty – často přítomné v konopných potravinách, doplňcích stravy a kosmetice – by měly být v EU považovány za narkotika. A nyní mají zúčastněné strany další důvod k znepokojení. Je totiž otázkou, co komise doporučí 12 členským státům EU, které budou o konopí a léčebném CBD hlasovat na zásadním zasedání Komise OSN pro omamné látky (CND) 4. prosince 2020 ve Vídni.

Důležité je, že pokud se „předběžné rozhodnutí“ EK stane trvalým v celé EU, uvrhne to sektory, které používají hlavní konopný extrakt CBD, do chaosu. Už tím, že komise před časem zastavila použití konopných extraktů nařízením o Nových potravinách, způsobila účastníkům trhu bolesti hlavy. Evropská komise uvedla, že zastavení je krokem v procesu poskytování jasných pokynů pro konopné výtažky členským státům EU, přičemž zlověstně poznamenala, že „předběžný názor komise je, že CBD extrahované z květů a plodů konopí by mělo být považováno za narkotikum podle Jednotné úmluvy OSN“.

Základní argument

Evropské zúčastněné strany se proti varovným signálům přicházejícím z EK brání argumenty, které začínají (a měly by končit) skutečností, že konopí a jeho navazující produkty jasně a výslovně nepodléhají mezinárodní kontrole drog podle smluv OSN ani v dodatkových protokolech z roku 1972. Případem se zabývají zástupci členských států EU a vnitrostátní zákonodárci.

Průmyslové konopí nikdy nebylo uvedeno v seznamech OSN, ale zabývá se jím čl. 2 odst. 9 a čl. 28. Jednotné úmluvy z roku 1961, který konopí jasně vyjímá z oblasti mezinárodní kontroly drog; tato výjimka se vztahuje na všechny preparáty určené k průmyslovému, nelékařskému použití. Jinými slovy, pokud se vrchní část rostliny nepoužívá k získání léčivých přípravků, ale pouze k výrobě netoxických produktů, nevztahují se na ně ustanovení Jednotné úmluvy, která upravuje pouze lékařské odvětví, nikoli potravinářský nebo kosmetický průmysl.

Oddělené složky

„Kromě záměny mezi potravinami, kosmetikou a léky, je další mezerou ve výkladu úmluvy ze strany EK to, že zapomíná, že celek se liší od souhrnu jeho částí. Vrcholy konopí jsou předmětem kontroly a CBD, je-li součástí konopí, je tak také pod kontrolou,“ uvedl konzultant a výzkumný pracovník Kenzi Riboulet-Zemouli, který sleduje politiku konopí po celém světě. „Ale když se celek rozdělí, zůstanou pod kontrolou pouze sloučeniny uvedené v seznamech. Po rozdělení je THC kontrolováno, ale CBD, CBC, CBG, chlorofyl a všechny ostatní složky konopí, které nejsou uvedeny v příloze, nejsou pod kontrolou,“ řekl Riboulet-Zemouli.

Při argumentaci poukazují zúčastněné strany rovněž na nedávné prohlášení poradce Evropského soudního dvora, že CBD by podle francouzského práva nemělo být považováno za narkotikum, což je správná citace Jednotné úmluvy z roku 1961. Dále je důležité poukázat na to, že mezi členskými státy EU by nemělo být zakázáno obchodovat.

Jak funguje EK

Jak se rozhodovací aparát EK posouvá kupředu, tak se bude každé „konečné rozhodnutí“ týkající se právního postavení CBD v Evropě částečně řídit Horizontální pracovní skupinou pro drogy (HDG). To je koordinační orgán, odpovědný za řízení práce na narkotikách Rady ministrů EU. HDG, kde všechny členské státy diskutují o drogových záležitostech, připravuje veškeré právní a politické dokumenty přijaté Radou, jako jsou strategie a akční plány EU.

Důležité je, že vlády členských států prostřednictvím HDG rovněž přispívají k prohlášením EK o drogových problémech určených pro mezinárodní orgány, jako je Komise OSN pro omamné látky, zkráceně CND. CND má na svém prosincovém zasedání, mimo jiné problémy s konopím, zvážit dva návrhy specifické pro CBD, týkající se lékařských a výzkumných aplikací. Bohužel i zde se zdá, že EK postupuje potenciálně destruktivní cestou.

Bezprostřední doporučení

EK údajně připravuje před zasedáním CND doporučení, kterým bude reagovat na návrhy na 1) odstranění extraktů a tinktur z konopí z přílohy I úmluvy z roku 1961 a 2) přípravků obsahujících převážně kanabidiol (CBD) a ne více než 0,2 procenta delta-9-tetrahydrokanabinolu z mezinárodní kontroly.

Návrhy 41. odborného výboru pro závislost na drogách (ECDD) Světové zdravotnické organizace (WHO) zcela nesouvisí s předpisy upravujícími přírodní konopné výtažky v potravinách a kosmetice; CBD spadá pod CND pouze v kontextu lékařských nebo výzkumných aplikací.

Negativní signály

Evropská komise uvedla, že připraví svá doporučení týkající se návrhů ECDD včas, aby byla přijata Radou ministrů EU před prosincovým hlasováním CND. Dvanáct evropských zemí patří mezi celkem 53 zemí, které mají hlasovací křesla v CND: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Švédsko.

Zatím není jasné, co přesně Evropská komise nakonec doporučí svým hlasujícím členům v CND, ale její dřívější návrh byl postaven proti pokynu ECDD, který by omezení CBD odstranil.

Zatímco CND své rozhodování o konopí opakovaně oddaluje, některé z 53 hlasujících členských států ve výboru vystupují v tomto ohledu důrazně proti jakémukoli přeplánování. Zdroje uvádějí, že zasedání CND za zavřenými dveřmi, které se konalo v červnu, neposkytlo pozitivní signály. Před závěrečným zasedáním v září jsou plánována další dvě uzavřená setkání, na nichž mohou členské země a zúčastněné strany přednést své argumenty. Této schůzky se mohou zúčastnit také nevládní organizace a tisk.

Co se bude dít dál?

Co nastane, pokud bude Evropská komise nadále tápat a označí CBD a další výtažky v Evropě za narkotika? Ve střednědobém horizontu začnou postižené společnosti odebírat co nejvíce produktů. Šedý trh se stáhne hloběji do podzemí. Kvalita produktu utrpí, což zvýší obavy o bezpečnost spotřebitelů. Postupem času budou evropští podnikatelé nuceni vstupovat na stále konkurenceschopnější vývozní trhy. Nakonec by se CBD mohlo stát předmětným pouze pro velké farmaceutické firmy, ovšem pokud ho tyto firmy úplně nezničí.

Přemístění konopných extraktů do skupiny narkotik by vyhladilo dynamickou kategorii CBD, která stojí na čele oživení průmyslového konopí po celém světě. Podle nedávného odhadu amerického výzkumného pracovníka New Frontier Data by Evropa tímto způsobem přišla o rostoucí nový trh, který by na kontinentu mohl dosáhnout 13,6 miliard EUR.

Zabijácká cesta

Ačkoliv CBD na počátku utrpělo obvyklé vzestupy a pády jakéhokoli jiného odvětví, postupně přineslo všem konopným sektorům zvýšení obchodu, přitahovalo investice a hlavně vedlo ke zvýšení povědomí o konopném průmyslu a jeho valorizaci se vším, co přislibuje.

Při všem svém řečnění o Evropské zelené dohodě tak Evropa utne nejslibnější konopné odvětví, což povede k ochromení další produkce související s konopím, která má velký potenciál při přechodu na biologickou ekonomiku s nulovými emisemi. Bude to demotivovat zemědělce, podnikatele a inovátory, kteří přispěli k růstu konopného sektoru prostřednictvím odpovědného a udržitelného průmyslu.

Špatný klub

Pokud se na mezinárodní úrovni bude 12 evropských členských států, které hlasují v CND Organizace spojených národů řídit pokyny komise, udělá Evropa na světové scéně krok zpět a přidá se k těm nejkonzervativnějším a dezinformovaným zemím, jako je Čína, Rusko a mnohým africkým zemím, které se drží zastaralých omezení, zatímco konopí dobývá celý svět. To není klub, do kterého patří progresivní Evropa.

________________________________________

Klíčový bod pořadu jednání: Přeřazení konopí

Kromě CBD je prvořadou záležitostí agendy CND letos v prosinci návrh Světové zdravotnické organizace odstranit konopí a konopnou pryskyřici ze seznamu IV Jednotné úmluvy z roku 1961, což je nejpřísnější kategorie. Tato změna by efektivně a finálně uznala léčivou hodnotu konopí, které by tímto zůstalo na méně omezujícím plánu I.