Asociace EIHA se obává, že rozhodnutí EU o extraktech by mohlo tvrdě zasáhnout celé odvětví technického konopí

Žádosti o registraci konopných extraktů a přírodních kanabinoidů v rámci novely o Nových potravinách EU byly dočasně pozastaveny Evropskou komisí. Ta se k tématu vyjádřila s „předběžným závěrem“, z kterého plyne, že květy a kvetoucí vrcholky rostliny technického konopí by měly být podle Jednotné úmluvy OSN z roku 1961 klasifikovány jako drogy.

Oznámení o rozhodnutí doručené současným žadatelům o zařazení Nových potravin vyvolalo rychlou reakci a výtku ze strany Evropské asociace technického konopí (EIHA), která tento krok kritizovala jako „politický a absolutně nezaložený na nejnovější vědecké literatuře ani inspirovaný aktuální debatou na úrovni OSN.“ Komentáře asociace EIHA byly vydány dnes v tomto prohlášení.

Extrakty nejsou narkotika

„Technické konopí a produkty z něj derivované nejsou omamnými ani psychotropními drogami a proto jsou jasně vyňaty z působnosti Jednotné úmluvy OSN“ uvedla asociace EIHA a dodala, že současné předpisy EU o potravinách a kosmetice jasně odkazují na toto rozlišení.

„Podnikatelé v odvětví technického konopí se snaží prokázat bezpečnost a legálnost svých produktů. V důsledku tohoto stanoviska pro ně nebude předložení žádosti o registraci Nové potraviny možné,“ uvedla EIHA ve svém prohlášení. „Pokud bude schváleno, bude toto nelogické rozhodnutí pravděpodobně posledním úderem do našeho průmyslu. Zemědělcům odepře možnost pěstovat ziskovou udržitelnou plodinu s nízkými nároky na pěstování a mnoha potenciálními přínosy pro životní prostředí.“

V rozhodnutí, k němuž došlo prostřednictvím konzultace mezi útvary Evropské komise, byl proces schvalování nových potravin zastaven kvůli obavám z „CBD (kanabinoidu) získaného z květů a kvetoucích vrcholků z technického konopí (Cannabis sativa)“. Evropská komise uvedla, že zastavení je krokem v procesu, který poskytuje členským státům EU jasné pokyny ohledně extraktů z technického konopí, zejména vysoce populárního a potenciálně lukrativního CBD. „Předběžným názorem Evropské komise je, že CBD extrahovaný z květů a kvetoucích vrcholků rostliny technického konopí by mělo být považováno za narkotika spadající pod Jednotnou úmluvu OSN,“ uvedla Evropská komise.

Definování Nových potravin

Evropská pravidla pro Nové potraviny byla vytvořena jako bezpečnostní mechanismus pro kontrolu nových, geneticky modifikovaných, nebo jinak synteticky upravených potravinářských výrobků před uvedením na trh a zároveň funguje k ochraně běhu jednotného trhu. 

Podle těchto pokynů je Nová potravina definována jako ta, která nebyla na evropském kontinentu běžně konzumována do 15. května 1997. Pokud je potravina považována za „novou“, musí být před zákonném uvedením na trh v EU podrobena posouzení bezpečnosti Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Tento proces je v důsledku nedávného kroku Evropské unie narušen.

Lorenza Romanese, Managing Director; and Daniel Kruse, President, EIHA

„Toto předběžné stanovisko stojí proti jakékoli logice a je dosti nespravedlivé,“ řekla k tématu Lorenza Romanese, generální ředitelka EIHA, asociace, která nedávno vytvořila konsorcium pro konsolidaci různých přísad obsahujících CBD do jedné žádosti o zařazení Nové potraviny. Tato žádost nyní pokrývá širokou škálu konopných potravin a extraktů. Asociace v rámci své žádosti naplánovala investici ve výši 3,7 milionu EUR. Podstatná část této částky byla investována do vypracování studií o THC a CBD. „Proces probíhal v plné transparentnosti a pod dohledem Evropské asociace pro bezpečnost potravin (EFSA),“ dodala Romanese.

EIHA jasně uvádí, že tradiční výtažky z technického konopí, které se po staletí konzumují v EU i po celém světě by proto měly být podle potravinových předpisů považovány za „tradiční potraviny“. Extrakty z technického konopí zpracované novými metodami extrakce by naopak měly podléhat příslušným právním rámcům Nařízení o Nových potravinách (EU) 2015/2283.

EIHA tvrdí, že na tradiční konopné výtažky by se pravidla pro Nové potraviny vůbec neměla vztahovat a ačkoliv je v jejich postoji konzistentní, založila konsorcium, aby poskytla svým členům plánované zabezpečení a cestu, jak své produkty uvést na trh legálně a za přijatelnou cenu.

Bude Evropa odvážná?

„Země jako je např. USA, Kanada, Čína a Švýcarsko postupují kupředu,“ řekla Romanese. „Zajímalo by mě, zda se Evropa rozhodne být dostatečně odvážná a bude usilovat o řešení, která jsou skutečně udržitelná, nebo se místo toho rozhodne zůstat nečinná, přehlížejíc kroky zbytku světa, který jde mezitím kupředu. Umírá snad duch Zelené dohody (Green Deal) ještě před tím, než na něj přišel čas?“

EIHA opakovaně potvrdila, že technické konopí je osvobozeno od drogových úmluv OSN, jejichž autoři jasně rozlišovali mezi konopím pěstovaným na výrobu drog, které spadá do působnosti smluv, a pěstováním konopí pro jiné účely, které jsou z úmluvy osvobozeny. Asociace uvedla, že její postoj k Jednotné úmluvě, který byl poprvé vypracován v loňském roce, bude brzy aktualizován, aby odrážel společné stanovisko podporované sdruženími a asociacemi technického konopí z celého světa.

Pouze pro cizince?

Poté, co bylo technické konopí v 70. letech 20. století regulováno a dotováno Radou evropského hospodářského společenství (EHS) – předchůdce Evropské komise, potvrdila Evropská komise v roce 1997, že části rostlin konopí byly definovány jako nespadající do kategorie „nových potravin“. Podle asociace EIHA byla počátkem roku 2019 pravidla pro Nové potraviny náhle změněna, pravděpodobně a nevysvětlitelně za účelem reklasifikování konopných listů, květů a výtažků z těchto rostlinných částí – včetně CBD – jako Nových potravin.

EIHA poznamenala, že nedávné rozhodnutí Evropské komise je v Evropě další ranou pro producenty potravin a extraktů z technického konopí. Prezident asociace Daniel Kruse se k tématu vyjádřil následovně: „Co bude dál? Technické konopí bude klasifikováno jako mimozemské a pěstovat a zpracovávat jej budou moci pouze mimozemšťané, ale ne naši evropští zemědělci? A konzumovat ho mohou jiné národy, ale nikoli Evropané?“

Syntetika postupuje vpřed

Předběžné stanovisko Evropské komise se týká obohacených a izolovaných extraktů, včetně těch tradičních. “Žádosti o zařazení syntetizovaného CBD, které není extrahováno z rostliny technického konopí, jsou dále v procesu přijímány ”, dodala Evropská Komise.
Některé žádosti o syntetický CBD již byly zaslány Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin k posouzení rizik poté, co Evropská komise podepsala tyto dokumentace jako „platné“.

EIHA se ve svém oficiálním pozičním dokumentu shodla na tom, že syntetický a izolovaný CBD a obohacené extrakty by měly být považovány za Nové potraviny. Oproti tomu usilovně tvrdí, že všechny extrakty s přírodním složením látek, které se nacházejí v rostlině technického konopí, by měly být od procesu schvalování Nových potravin osvobozeny. Asociace EIHA opakovaně poskytla historické příklady takových látek, které byly po staletí součástí jídelníčků v řadě evropských zemí.

EIHA uvedla, že klasifikace přírodních extraktů jako drog nevyhnutelně poškodí celé odvětví technického konopí a u výrobků nevyhovujícím normám bezpečnosti potravin a předpisům o jejich označování povede k proliferaci šedého trhu.

„V ideálním světě by Evropská komise spolupracovala s odvětvím technického konopí a dalšími institucemi s cílem v plné transparentnosti zajistit spravedlivý trh pro provozovatele společně s bezpečnými a kvalitními výrobky pro spotřebitele,“ uvedla Romanese. „Debata by se neměla týkat toho, zda jsou extrakty z konopí droga nebo jídlo, ale spíše ověřování existujících vědeckých údajů a dalšího vědeckého zkoumání, které by stanovilo maximální úroveň denní spotřeby (CBD) a toho, jak dodržovat bezpečnostní normy.“

Nesmysl

Povolení syntetických, ale nikoli přírodních extraktů, je „nesmysl z vědeckého i environmentálního hlediska“, tvrdí EIHA. „Konečný produkt, který je získán ze syntetického nebo přírodního extraktu CBD, je z hlediska chemického složení stejný,“ uvedla asociace. Protože chemické procesy prováděné za účelem výroby syntetických extraktů vyžadují energii, nejsou tak šetrné k životnímu prostředí jako procesy spojené s výrobou CBD z přírodních extraktů, které minimalizují emise oxidu uhličitého jako vedlejšího produktu.

Ještě důležitější podle asociace EIHA je, že propagace syntetických extraktů nad extrakty přírodními „zbaví zemědělce a provozovatele potravinářských podniků tržní příležitosti, která je v těchto časech krize schopna generovat významný příjem“.

„Pokud se z konopných extraktů stane droga, nebudou to zemědělci či malé a střední podniky, kteří budou sklízet úspěch z prosperujícího průmyslu technického konopí, ale pouze velké společnosti, které si mohou dovolit syntetickou výrobu chemikálií,“ uvedla Romanese. „To je absurdita, kterou si nemůžeme dovolit přijmout,“ dodala.

Dopad na ostatní odvětví konopí

Zanevření na nejziskovější komerční využití technického konopí rovněž zamezí paralelnímu vývoji hodnotových řetězců pro zhodnocení vedlejších produktů (jako je např. konopné vlákno a pazdeří ze stonku technického konopí), které lze použít pro výrobu papíru, stavebního materiálu, textilu, kosmetiky a bioplastů, řekla EIHA.

„Nejenže je sektor technického konopí na pokraji úpadku, ale s ním společně celá Evropa. Jako evropský občan jsem zklamaná, že Evropská komise nemá k tématu konstruktivní přístup a namísto toho trestá odvětví, které, pokud dostane šanci, může významně přispět k urychlení přechodu k nulovým emisím, udržitelnému hospodářství založeném na bioekonomice a podpořit příjmy našich zemědělců – páteř potravinářského trhu v EU,“ řekla Romanese.